Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Rallen Riutta (y-tunnus 2442999-5)
Valkjärventie 525
01860 Perttula

Henkilötietorekisterin nimi

Rallen Riutan asiakkaiden ja markkinoinnin henkilötietojen rekisteri.

Mitä tietoja minusta voidaan kerätä?

Nimi
Yhteystiedot, esim. sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
Maksutiedot
Verkkokaupan käytöstä havainnoidut ja analyytikalla hankitut tiedot
Ostohistoria, tilatut ja katsotut tuotteet
Toimitustiedot esim. toimituspaikka, aika, ja toimitustapa
Tuotearvostelut
Nettikaupan käyttö ja selaustiedot sekä käytetyn päätelaitteen tunnistetiedot
Tuotesuositus ja muut kohdennettuun sisältöön käytetyt tiedot ja tunnisteet

Yhteys, tunniste ja maksutietojen antaminen on pakollista nettikaupasta tapahtuvissa ostoksissa.

Tietojen lähde on lähtökohtaisesti käyttäjä itse.

Rekisteröityjen ryhmä

Rallen Riutan asiakkaiden, loppuasiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden edustajat, työntekijät sekä kuluttajat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Tämän henkilötietorekisterin tarkoitus on markkinointi ja viestintä asiakkaille sekä Rallen Riutan asiakkaisiinsa muodostamien suhteiden hoitaminen, mukaan lukien asiakkaiden henkilötietojen käsittely seuraaviin tarkoituksiin:

• markkinointi- ja viestintätarkoitukset, kuten markkinatutkimuksen tekeminen, suoramarkkinointi, automaattinen markkinointi sekä uusista ominaisuuksista, tuotteista ja lanseerauksista sekä myynninedistämiskampanjoista tiedottaminen asiakkaille
• myynissä olevien tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen asiakkaille sekä tuotteiden ja palveluiden laadun, toimivuuden ja turvallisuuden varmistaminen;
• tuotevastuuasioiden hallinnointi ja käsittely
• yrityksen tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
• laskutus
• tilastolliset ja analyyttiset tarkoitukset, mukaan lukien verkkosivustoanalytiikka.

Henkilötietojen käsittely ja kerääminen perustuu Rallen Riutan oikeutettuihin etuihin. Nämä edut perustuvat suhteisiin asiakkaiden kanssa. Lisäksi Rallen Riutta voi lähettää suoramarkkinointia asiakkaille heidän suostumuksellaan, mikäli tällainen suostumus vaaditaan.

Asiakkaiden, loppuasiakkaiden ja kuluttajien henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Rallen Riutta tarvitsee niitä yllä esitettyihin tarkoituksiin, ei kuitenkaan yleensä yli kymmentä vuotta.

Potentiaalisten asiakkaiden ja potentiaalisten loppuasiakkaiden henkilötietoja voidaan säilyttää niin kauan kuin Rallen Riutta tarvitsee niitä yllä esitettyihian tarkoituksiin, ei kuitenkaan yleensä yli kahta vuotta.

Henkilötietorekisterin sisältö

Rallen Riutta voi käsitellä etenkin seuraavia henkilötietorekisterin tietoja:

• perustietoja, kuten nimi, syntymäaika, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kotiosoite, sukupuoli (puhuttelusana)
• tietoja asiakkaita kiinnostavista tuotteista ja palveluista
• tietoja yrityksen ja asiakkaiden välisen viestinnän sisällöstä ja välineestä (esimerkiksi sähköposti- tai tekstiviestit)
• markkinointitarkoituksia varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään pääasiassa kultakin rekisteröidyltä itseltään, Rallen Riutan henkilöstön toimesta taikka verkkosivuston tai sovellusten kautta. Julkisesti saatavilla olevien lähteiden lisäksi henkilötietoja voidaan joissain tilanteissa sovellettavan lainsäädännön sen salliessa kerätä muista lähteistä kuin suoraan rekisteröidyltä.

Rallen Riutta informoi kutakin rekisteröityä tietojen käsittelystä, mukaan lukien kolmansien osapuolten tietolähteistä ja niistä kerätyistä tiedoista, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Tietojen luovuttaminen kolmannille osapuolille

Voimme luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten. Tietosi välittyvät myös luottopäätöksen yhteydessä luottoa myöntävälle taholle.

Rekisteröityjen oikeudet

Jollei mitään rajoituksia sovelleta, jokaisella rekisteröidyllä on oikeus päästä katsomaan kaikkia itseään koskevia henkilötietoja, joita Rallen Riutta pitää hallussaan. Jokaisella rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää Rallen Riuttaa korjaamaan tai poistamaan virheelliset, tarpeettomat, epätäydelliset tai vanhentuneet henkilötiedot tai lopettamaan niiden käytön. Jokainen rekisteröity voi myös peruuttaa suostumukset, jotka on aiemmin antanut, ja kieltää kaiken suoramarkkinoinnin.

Henkilötietojen suojaamisen periaatteet – Tekniset ja organisatoriset suojausjärjestelmät

Rallen Riutta varmistaa, että sen koko organisaatiossa noudatetaan ja ylläpidetään riittävää teknistä ja organisatorista henkilötietojen suojausta. Lisäksi Rallen Riutta varmistaa, että kaikkia tässä henkilötietorekisterissä esitettyjä henkilötietojen siirtoja ja luovutuksia kolmansille osapuolille säännellään sopimuksilla tai muilla lain vaatimilla tavoilla, jotka takaavat asianmukaisen tietosuojatason.

Tekniset suojausjärjestelmät:
Fyysistä materiaalia säilytetään lukituissa tiloissa, joihin pääsyä on rajoitettu. Kaikki IT-järjestelmät on suojattu käyttöjärjestelmien suojausohjelmistojen avulla. Järjestelmien käyttämiseksi on annettava käyttäjänimi ja salasana, ja tiedot siirretään tehokkaasti salattuja kanavia pitkin.

Organisatoriset suojausjärjestelmät:
Rallen Riutan organisaatiossa on annettu ohjeet henkilötietojen käyttämiseen, ja IT-järjestelmien, mukaan lukien henkilötietojen, käyttöoikeus on rajoitettu henkilöille, jotka ovat oikeutettuja käyttämään niitä työtehtäviensä tai -roolinsa perusteella ja jotka ovat henkilötietojen suhteen salassapitovelvollisia.

Oikeudet muutoksiin tietosuojaselosteessa

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan rekisteröityneille asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.